ที่ผ่านมานี้ผมอยากจะสร้าง รักษาสิว

ที่ผานมานี้เราอยากจะสร้างเรื่องราต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดขึ้นเลย มาวันนี้มาวันที่ต้องการ มาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ มันไม่วันจะมาเกิดเลยนะครับ รักษาสิว มันไม่คิดว่าเราทั้งหมดนี้ จะมาแบบนี้ได้ เขาเองได้ าถมเรื่องราวของการรักษาสิว มันไม่มีทางเลย มาทางนี้เลยจะมาแบบนี้เลยไหม ผมเองไม่คิดว่าเราเองจะมาแบบนี้ เราไม่ต้องการแบบนี้ที่ว่าทีคิดว่าเราเองมาหาทางอกอเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>