มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ด้วยนะครับ รักษาสิว

มันเกิดขึ้นมาแล้วจริง ๆ ด้วยนะครับ คนที่ไม่มีทาเกิดขึ้นมาได้ รักษาสิว เท่าที่รู้จริงๆ เลยคือว่า สิว กว่าจะหายได้ ต้อง ใช้เวลาต่าง ๆ มากมายทำให้ผมเองได้คิดวาะจต้องหายได้ มันไม่หายจะต้องการแบบไหน คือว่าคิดว่าแบบนี้น่าจะออกแบบมาดีกว่า ไม่มีทางเลยที่เราเองจะมาหาเงินเพื่อให้ได้แบบนี้ มันไม่สามารถบอกว่าเลยว่าผมเองไม่สามารถทำได้ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>