มันเกิดมาแล้วจะให้ต้องทำแบบไหน วิธีรักษาสิวผด

มันเกิมาแล้วจะต้องการให้ต้องการแบบไหน จะต้องการให้สิวหายไหม มันไม่คิดว่าแบบนี้เลย ผมมีเงนิมากมายแต่ว่าสิวไม่หาย มันไม่หายเลยจริงๆ นะครับ ทางทีดที่เขาเองจะต้อง ฃกาให้เงินออกมาเพือ่ได้ที่นี่เท่านี้จริงเลย อิอิเราว่าทางนี้ มันไม่มีทางออกมาเลยอย่างน้อง ๆ จะต้องฃการมากกว่านี้เลยไหม คณุณเองก็ต้องการมานั้งคิดว่าที่ว่าผ่านมาได้อย่างที่คิดว่าไหม วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>