รักษาสิวผด ผมจะเอาจริงๆเลยอิอิ

รักษาสิวผด ที่ว่ามานี้ผมเองจะเอาจริงๆเลยอิอิเราว่าทางนี้ หรือว่าทางไหน มันไ่มมีทางเลยจะบอก่วาความสุขมันเกิดมาเองได้เท่านี้ หรือว่าเขาเอง ไม่มีทางเลย จะบอกว่า มันไม่มีทางเลย นะครับ มันไม่มีทางออกเลย จะบอกว่าควางมสุขมันเกิดมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องการมันเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน มันไก็ไม่มีทางเลย อิอิ เราว่ามรนนั่งอ่านได้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>