เราก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอด วิธีรักษาสิว

เราก็เปนแบบนี้มาโดยตลอดว่าแล้วว่าจะออกมาแบบนี้เราว่าหาเงินหรือว่าหางานออกมาเพือ่ให้เขาเองได้รับตัวเองมากกว่านี้ไหม เราเงินทองต่าง ๆ ที่น้อง ๆจะต้องการได้รับเท่าี้จริงๆเลยอิอิราว่าเงินทองต่าง ๆ มันไม่ได้มีค่าเท่าว่าเรานั้นสามรถใช้ได้อย่างไร มันเกิดมาออกจากใจที่เราเองได้ทำงานเพื่อให้ได้สิง่ที่ตัวเองต้องการจริงๆเ เท่านี้หละครับ ที่ว่าน้อง ๆ อยากจะให้น้อง ๆ ทำงาน วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>