เราว่าจะหาทางเพือ วิธีรักษาสิวอักเสบ

เราว่าหาทางออกมาประมาณนี้ก็ต้องการอะไร บางอย่างหละ เราก็ต้องการหาเงินมารักษาสิว เขาเองก็ต้องการให้สิวหาย ก้ต้องการบอกเลยว่า เขาจะต้องการอะรไมากว่าไหมนี้ ผมก็ต้องต้องบอกว่าเพื่อน ๆ จะต้องการอะไร ก็ต้องหาทางออกกันเองครับจะให้ผมเองหาทางออกมาเพื่อะไรไม่ต้องการจริง ๆเลยครับ วิธีรักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>