เราคิดมาเสมอว่า สมุนไพรรักษาสิว ดีทีุ่สด

สมุนไพรรักษาสิว คือว่าเราเองคติดมาเสมอ ๆ เลยนะคัรบ ว่ามันดีที่สุดของตอนนีนีเลย ก็ถามตัวเองมากๆเลย ที่่าดีที่สุดของตอนนี้คืออะไร ก็หาทางออกเพื่การทีเ่ราเองมาทำงานนะครับ ผมไม่คิดว่า ตัวเองจะสามารถทำงานออกมาได้กแบบนี้  เราจะต้องหาทาง ออกเพื่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ มากมาย และผมเองมาหาจุดจบที่ สมุนไพรรักษาสิว ได้เลย

เราว่าจะหาทางเพือ วิธีรักษาสิวอักเสบ

เราว่าหาทางออกมาประมาณนี้ก็ต้องการอะไร บางอย่างหละ เราก็ต้องการหาเงินมารักษาสิว เขาเองก็ต้องการให้สิวหาย ก้ต้องการบอกเลยว่า เขาจะต้องการอะรไมากว่าไหมนี้ ผมก็ต้องต้องบอกว่าเพื่อน ๆ จะต้องการอะไร ก็ต้องหาทางออกกันเองครับจะให้ผมเองหาทางออกมาเพื่อะไรไม่ต้องการจริง ๆเลยครับ วิธีรักษาสิวอักเสบ

เราต้องการ รักษาสิวอักเสบ ตอนนี้เลย

เราต้องการ รักษาสิวอักเสบ มากเลย หามาแบบไหนก็ได้ครับ ผมเองต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่คัรบ อยากจะหายมากๆเลย สิวเป็นมาประมาณ เกือบ ๆ 5 ปีได้ อยากจะหายจริง ๆ ไหม ก็ต้องถามตัวเองมากกว่า ผม อยกาะจหายสิวนะครับ แต่ว่ายาไม่ทานเลย ก็ต้องหาวิธีกันต่อไปแบบนี้หละครับ เขาเองบอกว่าเราเอ งจะต้องสู้เพื่อสิว ๆ ของเราเองครับ รักษาสิวอักเสบ